Zorgvisie

Zorg: een zaak van de hele school!

Elk kind is uniek en heeft andere mogelijkheden en noden. Dat is het uitgangspunt van ons onderwijs- en zorgbeleid. ‘Zorg’ is dan ook geen privilege voor enkelen, maar wij geven al onze kinderen de beste zorgen. Wat die zorg inhoudt, is voor elk kind anders.

Elk kind heeft zorg nodig

De zorg voor de leerlingen gebeurt in de eerste plaats in de klas zelf. Onze klasleerkrachten nemen alle nodige initiatieven om elk kind de aandacht te geven die het verdient. Leerkrachten variëren hun lesgeven op allerlei manieren:

 • Individuele of klassikale begeleiding
 • Minder of meer tijd
 • Minder, meer of ander materiaal
 • Extra uitleg aan kleinere groepjes
 • Variatie in de hoeveelheid oefeningen
 • Zorg voor wie
Zorg: door wie?
 • Klasleerkracht: Alle zorg begint in de klas.
 • Zorgleerkracht: Helpt de klasleerkrachten. Biedt ook extra ondersteuning aan individuele of kleine groepjes leerlingen.
 • Zorgcoördinator: Leidt het zorgbeleid in goede banen en coacht de zorgleerkrachten. Is ook de schakel tussen het lerarenteam en externe partijen (o.a. de ouders, maar ook hulpverleners en andere partners).
 • Externe partners
  • CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding) Gent
  • Logopedisten, kinesisten, psychologen
  • Revalidatiecentra
  • ON-begeleiders
  • Andere

Wie is wie? Klik hier om het zorgteam te leren kennen.

 Zorg: hoe?

 De brede basiszorg in de klas is er voor elk kind.

Indien die basiszorg om wat voor reden dan ook niet volstaat, signaleert de klasleerkracht dit aan de ouders en de zorgcoördinator. Uiteraard kan zo’n signaal ook van de ouders en/of de leerling zelf komen.

Het zorgteam bekijkt samen met de klasleerkracht, de ouders en indien mogelijk de leerling zelf welke oplossingen er mogelijk zijn. Afhankelijk van de noden krijgt het kind minder of meer extra zorg. Daarbij kan ook hulp ingeroepen worden van externe partners. Hoe die zorg precies georganiseerd wordt, is uniek voor elk kind: zorg op maat dus.

De verhoogde of uitgebreide zorg wordt regelmatig geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd. Bij elke stap die genomen wordt, worden de ouders en indien mogelijk de leerling betrokken.

Ons doel: we streven naar een totale en evenwichtige ontwikkeling van elk kind dat ons toevertrouwd wordt. Daarbij hebben we niet alleen aandacht voor denkontwikkeling (hoofd), maar ook voor ‘hart’ en ‘handen’