Warme welkom

Een warm open onthaal 

Wat?

Vanaf 8.25u zijn de kinderen en hun ouders welkom in de klas. De dag kan op deze manier starten met een zacht afscheid tussen kind en ouder en er is een gesprekje met de leerkracht mogelijk. Om 8.40u gaat de schoolbel. De klasdeur gaat onherroepelijk dicht en de ouders verlaten de school.

Waarom?

  • Onze school kent een divers publiek. Zo hebben ongeveer 66% van onze leerlingen een culturele achtergrond verschillend van de Belgische. Wij willen iedereen zo maximaal mogelijk betrekken door drempelverlagend te werk te gaan. Iedereen is welkom en een gesprek met alle partijen is steeds mogelijk. Zelfs een eenvoudige ‘goeiemorgen’ kan wonderen verrichten. Iedereen hoort erbij.
  • Rust. We konden in het verleden ervaren dat een drukke speelplaats geen ideale plek is om ’s morgens afscheid te nemen van het kind. Er werd niet veel ‘gespeeld’ en een gesprekje met de leerkracht was niet evident. Door een open onthaal te installeren trachten we ook te beantwoorden aan deze zorgvraag. Bij mooie temperaturen is de leerkracht trouwens vrij om het onthaal ook buiten te laten doorgaan. Dit zal dan gecommuniceerd worden aan de klasdeur.
  • Op Sancta Maria geloven we dat het openstellen van de klasomgeving bijdraagt tot een gevoel van ‘thuiskomen’. Het creëert een familiale sfeer wat wij hoog in het vaandel dragen.
  • Betrekken van ouders bij de klaswerking verhoogt de leerkansen van de kinderen en het bewustzijn bij de ouders met betrekking tot het belang van onderwijs en ontwikkeling van individuen.

Proeftuinproject

Het is zo dat we als school het open onthaal regelmatig zullen evalueren in samenwerking met de brugfigurenwerking. We zien het dan ook als een proeftuinproject waarbij er continu zal bijgeschaafd worden waar nodig. De inbreng van ouders is uiteraard meer dan welkom. U kan steeds contact opnemen met de brugfiguur, de zorgcoördinator en/of de directie indien u suggesties heeft met betrekking tot ons onthaalbeleid.

welkom.jpg