Schoolinfo

Ons schoolreglement 2017 – 2018

Klik hier om ons schoolreglement te lezen


Infobrochure 2017 -2018

Klik hier om de infobrochure van 2017 – 2018 te lezen


Vakantiedagen 2017 – 2018

Klik hier om de vakantiedagen van 2017-2018 te bekijken


Structuur van de school

Onze school Sancta Maria biedt basisonderwijs voor kinderen van 2,5 jaar tot 12 jaar.

Alle groepen zijn gemengd, meisjes en jongens.


De school heeft twee vestigingsplaatsen, beiden in Gentbrugge:

Vestigingsplaats 1:

Gentbruggekouter 8
tel. 09/230 31 03 en 0488/226 556
Lager onderwijs: van het 2de leerjaar tot het 6de leerjaar

Vestigingsplaats 2:

Jules Van Biesbroeckstraat 119
tel. 09 / 230 95 68 en 0488 / 226 558
Kleuteronderwijs: peuterklas, 1ste, 2de en 3de kleuterklas
Lager onderwijs: 1ste leerjaar


Schooluren
De lessen worden gegeven van 8.25 u. tot 11.40 u. en van 13.10 u. tot 15.30 u.
Op woensdag van 8.25 u. tot 12.05 u.

De pauzes zijn voorzien van:

 • 10.10 u. tot 10.25 u.
 • 11.40 u. tot 13.10 u.
 • 14.30 u. tot 14.40 u.

Voor- en naschoolse opvang – naschoolse activiteiten
Voorschoolse opvang : Voor beide vestigingsplaatsen (J.V. Biesbroekstraat en Gentbruggekouter)

 • Van 7.00 u. tot 8.10 u. = € 1
 • Van 7.45 u. tot 8.10 u. = € 0,50

Stuur je kinderen niet vroeger naar school dan nodig.
Vóór 8 uur is er geen toezicht op de speelplaats, wél in het afgesproken lokaal!

Naschoolse opvang (in beide vestigingsplaatsen)
Elke maan-, dins-, donder- en vrijdag: tot 18 u.

 • van 15u.45 tot 17u.: € 1
 • van 15u.45 tot 18u.: € 2

Op woensdag
Gentbruggekouter : van 12u15 tot 13u00: € 0,50
Om 12u40 vertrekken de kinderen ‘te voet’ onder begeleiding naar de vestigingsplaats in de J.V. Biesbroeckstraat.
Wie niet tijdig op school raakt in Gentbruggekouter, dient zijn/haar kind(eren) op te halen in J.V. Biesbroeckstraat.

Jules Van Biesbroeckstraat : van 12u15 tot 13u00: € 0,50
Namiddagopvang :13u00 tot 17u.00 = ALLEEN in J.V.B.: € 5,00

17u00 tot 18u00 = + €1,00
De kinderen kunnen hun meegebrachte boterhammetjes, drankje en/of koekje verorberen.
Er is op woensdag géén middagmaal voorzien!!

Studie:

 • Eerste, tweede en derde leerjaar: van 16u00 tot 16u30: € 0,50
 • Vierde, vijfde en zesde leerjaar: van 16u00 tot 17u00: € 1,00

Naschoolse activiteiten
Een aantal parascolaire activiteiten zoals sportmanifestaties op woensdagnamiddag, zijn vrij te volgen. Wie zich engageert en/of inschrijft, neemt meteen ook de verplichting op zich aanwezig te zijn. De prijs bedraagt € 4,00.


Middagmaal op school

 • Elk kind dat op school blijft onder de middag betaalt per kind per beurt € 0,50 toezichtsgeld!! (maan-, dins-, donder- en vrijdag van 11u45 tot 12u45).
 • Op woensdagmiddag is dit vanaf 12u15 tot 13u00 ook € 0,50
 • Er is gelegenheid om tijdens de MIDDAGPAUZE (11.45 u. – 12.45 u.) op school te blijven eten.
 • De schoolpoorten gaan terug open om 12.45 u.
 • Opgelet: Wie voor 12.45u. terug op school is, betaalt ook € 0,50 toezicht.

Gentbruggekouter:

 • Volle maaltijd: € 3,00 (soep, aardappelen, vlees, groenten) + € 0,50 toezicht
 • Soep bij meegebrachte lunchpakket: € 0,50 (+ € 0,50 toezicht)
 • Eigen lunchpakket + eigen fruitdrankje/watertje (+ € 0,50 toezicht)
 • Leerlingen kunnen natuurlijk altijd gratis stadswater drinken bij hun middagmaal. De school stelt hiervoor glazen ter beschikking.
 • Melk (€ 0,40) kan op school gekocht worden en worden maandelijks genoteerd op de schoolrekening.
 • Ook hier is het toegestaan een eigen melkbrikje of chocomelkbrikje mee te brengen en dit te gebruiken. Gelieve dit drankje wel te naamtekenen!!!

Jules Van Biesbroeckstraat:

 • Eigen lunchpakket + watertje (+ € 0,50 toezicht van 11u45 tot 12u45)
 • Leerlingen kunnen natuurlijk altijd gratis stadswater drinken bij hun middagmaal. De school stelt hiervoor drinkbekers ter beschikking.
 • Volle maaltijd: € 3,00 (soep, aardappelen, vlees, groenten) + € 0,50 toezicht
 • Soep bij meegebrachte lunchpakket: € 0,50 (+ € 0,50 toezicht)
 • Melk (€ 0,40) kan op school gekocht worden en worden maandelijks genoteerd op de schoolrekening.
 • Ook hier is het toegestaan een eigen melkbrikje of chocomelkbrikje mee te brengen en dit te gebruiken. Gelieve dit drankje wel te naamtekenen!!!

We kunnen allemaal meehelpen om de afvalberg te beperken door brooddozen te gebruiken!
Niet vergeten:

 • Naam en klas noteren op brooddozen !
 • De betalingen gebeuren via de schoolrekening !

Schoolmelk en tussendoortjes
In de voormiddag is het mogelijk om melk (€ 0,40) te drinken. (via de rekening)

 •  In beide scholen wordt er tijdens de voormiddag een koekje gegeten.
 • In de namiddag eten de kinderen een stukje fruit dat wordt meegebracht van thuis.
 • Gelieve vooraf het fruit te schillen/te snijden en in een genaamtekend doosje op te bergen.
 • Snoep is uit den boze!!! Dus geen kauwgom, chips, chocolade, …
 • Ook koolzuurhoudende frisdranken (cola, limonade, …) zijn niet toegelaten.
 • Wie in de studie of opvang blijft kan eveneens een drankje en of een koekje meebrengen.

Tijdschriften
Onze kleuters krijgen de kans zich op school te abonneren op:

 • Dopido (eerste kleuterklas)
 • Dokadi (tweede kleuterklas)
 • Doremi (derde kleuterklas).
 • Zonnekind (eerste graad: eerste en tweede klas)
 • Zonnestraal (tweede graad :derde en vierde klas)
 • Zonneland en Vlaamse Filmpjes (derde graad : vijfde en zesde klas)

Niemand is verplicht deze tijdschriften te kopen. Wie deze tijdschriften wel neemt, dient deze te betalen. De betaling gebeurt via de schoolrekening!


Lichamelijke opvoeding en zwemmen
In de lagere school:

 • In de school werken we met een zwem- en een gymweek.
 • Tijdens de gymweek hebben de leerlingen 1,5 LT (lestijd) bewegingsopvoeding.
 • Tijdens de zwemweek hebben de leerlingen 1,5 LT bewegingsopvoeding en 1 LT zwemmen.
 • Het ‘gymuniform’ van Sancta Maria bestaat uit:
  • een T-Shirt met het embleem van Sancta Maria: prijs € 7,00
  • een blauw turnbroekje (zelf aan te kopen)
  • witte gympjes (zelf aan te kopen)
 • Het zwemmen is verplicht en gratis voor iedereen. (één van de eindtermen van de lagere school).
 • Het zwemonderricht start vanaf het derde leerjaar.
 • Leerlingen uit 1ste en 6de leerjaar gaan niet zwemmen!
 • We gaan zwemmen in het zwembad Rozenbroeken.
 • Het zwemmen gaat om de 14 dagen door en dit op donderdagnamiddag.
 • De leerlingen die niet zwemmen, blijven op school en krijgen een zinvolle taak te vervullen.
 • Het tweede en derde leerjaar en het vierde en vijfde leerjaar gaan samen zwemmen.
 • Inkom én vervoer naar het zwembad zijn volledig ten laste van de school voor alle leerlingen uit 2, 3, 4 en 5 die gaan zwemmen.

In de kleuterschool:

 • De kleuters krijgen 2 lestijden bewegingsopvoeding per week.
 • De regeling voor de kleuters wordt u bekendgemaakt via een briefje van de juffrouw.
 • De lessen bewegingsopvoeding worden gegeven door een bijzondere leermeester lich. opv.
 • De kleuters hebben geen gymuniform nodig!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s