Inschrijven

Dit schooljaar:

Indien er nog vrije plaatsen zijn in een klas, kan een leerling onmiddellijk ingeschreven worden via de school. Indien er geen plaats is, kan de leerling op een wachtlijst geplaatst worden.

Voor volgend schooljaar:

Om uw kind in te schrijven werken we met het centraal aanmeldingssysteem van de stad Gent.

Tussen 2 maart (12u ’s middags) en 31 maart (12u ’s middags) 2020 kunnen kinderen aangemeld worden voor de school via de “meld je aan” website: https://meldjeaanbasis.gent.be/

Als één van uw voorkeurscholen geeft u dan Sancta Maria op.

Tegen eind april / begin mei 2020 weet u of uw kind bij ons naar school kan gaan.

In de maand mei (exacte data worden later nog bekend gemaakt) verwelkomen we u dan graag op school om uw kind in te schrijven voor het volgende schooljaar.

Indien u hulp nodig heeft bij de online aanmelding kan je terecht bij onze brugfiguren of op het secretariaat. Je kan telefonisch een afspraken maken op het nummer 09/230 31 03.

Verschillende organisaties (o.a. Kind en Gezin) kunnen hierbij ook helpen.

Broers en zussen:

Voor broers en zussen van leerlingen die al op school zitten, geldt er een voorrangsperiode. Deze inschrijfperiode zal later nog gecommuniceerd worden.

 Naar het secundair:

Zit je kind bij ons in het vierde, vijfde of zesde leerjaar? Dan gaat hij of zij volgend schooljaar misschien naar het middelbaar.

De klasleerkracht van je zoon of dochter of de zorgcoördinator geeft hier nog de nodige informatie over mee. Voor vragen kan je ook steeds bij hem of haar terecht.

Verschillende scholen, tips om een school te kiezen, infodagen,… vind je terug via: https://stad.gent/onderwijs-kinderopvang/onderwijs/inschrijven-secundair-onderwijs of via de facebookgroep “Aanmelden secundaire scholen Gent”.

Inschrijven gebeurt via het centraal aanmeldingssysteem (Ook voor broers en zussen!): https://meldjeaansecundair.gent.be/