Digitaal sama-platform

Nu de lesactiviteiten werden stopgezet zullen wij ons best doen om op deze pagina enkele alternatieven aan te reiken om de reeds verworven leerstof niet te laten verloren gaan. Het zal gaan om herhaling en niet om nieuwe leerstof. Eventuele taken zijn niet verplicht en tellen niet mee voor de beoordeling van leerlingen. Er zal niet gecontroleerd worden wie deze al dan niet maakte maar we raden de ouders wel aan om hiermee met het kind aan de slag te gaan.

Wie graag een taak op papier wenst kan dit aanvragen via de leerkracht (de e-mailadressen kan u terugvinden op deze website) en op afspraak komen ophalen op school. Wie zijn/haar inloggegevens niet (meer) kent van Bingel/Kweetet kan de juf/meester een e-mail sturen.

Wie tips zou hebben ter verbetering van deze pagina mag de ICT-co contacteren door hier te klikken.

Algemeen – voor iedereen:

Jongste kleuters:

Oudste kleuters:

Brief van de OK-juffen

1e lj:

2e lj:

3e lj:

4e lj:

5e lj:

6e lj: