Wandelwegen hoofdschool

Voor de leerlingen van het 2e en het 6e leerjaar die op lesdagen naar de school komen is de hoofdingang open. Op niet-lesdagen gebruiken de leerlingen de ingang thv het Kouterhof.

Deze video toont de te volgen route via de hoofdingang:

Deze video toont de te volgen route via het Kouterhof:

Wandelwegen wijkschool

Opvang:

Via het grasplein aan de E. Claeyslaan

1e leerjaar:

Op lesdagen: via de J. Van Biesbroeckstraat

Op niet-lesdagen: via het grasplein aan de E. Claeyslaan (zie Opvang)

Bijkomende video’s voor de klas van juf Evelyn (1B):

leerjaar 1, 2 & 6: Heropstart 15 mei

Onze school herstart. Wat betekent dat voor jou en je kind?  

Beste ouder  

Onze school kan veilig herstarten. Vanaf 15 mei krijgen sommige klassen dan enkele dagen les op school.

Bij de herstart maakt onze school tijd voor de emoties en zorgen van leerlingen. We doen dat voor alle leerlingen:

 • de leerlingen die opnieuw les krijgen op school
 • de leerlingen die thuis of in de opvang nieuwe leerstof krijgen.

Wie start opnieuw op school vanaf 15 mei? En op welke dagen gaan ze naar school?

 MAANDAGDINSDAGWOENSDAGDONDERDAGVRIJDAG
1A – groep 18.40 – 15.25 u  8.40 – 15.25 u 
1A – groep 2 8.40 – 15.25 u  8.40 – 15.25 u
      
1B – groep 18.40 – 15.25 u  8.40 – 15.25 u 
1B – groep 2 8.40 – 15.25 u  8.40 – 15.25 u
      
2A – groep 18.40 – 15.25 u  8.40 – 15.25 u 
2A – groep 2 8.40 – 15.25 u  8.40 – 15.25 u
      
2B – groep 18.40 – 15.25 u  8.40 – 15.25 u 
2B – groep 2 8.40 – 15.25 u  8.40 – 15.25 u
      
6A – groep 18.40 – 15.25 u  8.40 – 15.25 u 
6A – groep 2 8.40 – 15.25 u  8.40 – 15.25 u
      
6B – groep 18.40 – 15.25 u  8.40 – 15.25 u 
6B – groep 2 8.40 – 15.25 u  8.40 – 15.25 u

De kinderen van 1ste, 2de en 6de leerjaar blijven de ganse dag op school. Ze brengen hun eigen lunchpakket, waterfles en tussendoortjes mee. Dit alles volgens de reeds gekende schoolafspraken. Warme maaltijden, soep en melk zijn niet meer te verkrijgen op school.
De andere dagen leren de leerlingen thuis of in de opvang.
Op woensdag is er enkel noodopvang tussen 8 en 12 uur.

Hoe houden we de school veilig?

De veiligheid van onze leerlingen en ons personeel is het belangrijkste. Door een combinatie van maatregelen zorgen we voor een zo veilig mogelijke schoolomgeving.

 • Vaste groepen (contactbubbels): de groepen blijven zo veel mogelijk dezelfde. De leerlingen krijgen een vaste plaats in een vast lokaal. De verschillende groepen hebben geen contact met elkaar.
 • Aparte speeltijden en lunchpauzes: de leerlingen gaan niet allemaal samen lunchen of spelen op de speelplaats. Zo vermijden we contact tussen de verschillende groepen.
 • Afstand houden (1,5 meter): de leraars en leerlingen houden voldoende afstand van elkaar. In de klas, de gangen en op de speelplaats. De leerlingen krijgen les in kleinere groepen (maximaal 14 leerlingen).
 • Mondmaskers: de leerlingen dragen geen mondmasker. De leraars dragen een mondmasker of geven les met een gezichtsscherm.
 • Netheid: leraars en leerlingen kunnen vaak hun handen wassen of ontsmetten met handgel. De lokalen worden regelmatig verlucht. De school maakt de lokalen grondig schoon.

Hoe werk je als ouder mee aan veiligheid op school?

 • Draag een mondmasker als je je kind naar school brengt of afhaalt.
 • Zet je kind af of haal het op aan de ingang of uitgang van de school.
 • Kom niet op het terrein van de school: niet in de gangen, niet in de klas en niet op de speelplaats.
 • Hou 1,5 meter afstand van andere ouders en kinderen.
 • Blijf niet praten aan de ingang of uitgang.
 • Wil je praten met iemand van het schoolteam. Maak dan een afspraak via telefoon of via mail.

Wat als je kind ziek is?

 • Zieke kinderen moeten thuisblijven.
 • Is iemand van je gezin mogelijk besmet met corona of heeft iemand van je gezin corona? Dan moet je kind 14 dagen thuisblijven. Meer informatie over de procedure:  https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_procedure_contact_NL.pdf
 • Behoort je kind tot de risicogroep bijvoorbeeld door een afgezwakte immuniteit? Dan beslist de behandelende dokter of je kind de lessen op school kan volgen of verder thuis blijft leren.
 • Behoort iemand van je gezin tot de risicogroep bijvoorbeeld door een afgezwakte immuniteit? Dan mag je kind de lessen op school volgen. Tenzij de behandelende arts anders oordeelt.
 • Wordt je kind ziek op school? Dan zetten we het in een apart lokaal. We vragen je dan om je kind af te halen.  Neem daarna telefonisch contact op met de huisarts. Die zal beslissen of je kind moet getest worden.

Wat gebeurt er als een personeelslid of kind op school besmet is met corona?

 • De besmette persoon krijgt de nodige verzorging.
 • Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) doet een contactonderzoek en neemt de gepaste maatregelen.
 • Het CLB onderzoekt met wie de besmette persoon contact had. Hoe lang en hoe intens was het contact? Dat bepaalt of het om een hoog risico contact of laag risico contact gaat.
 • Is je kind een hoog risico contact van de besmette persoon? Dan moet je kind 14 dagen thuisblijven. Neem twee keer per dag de temperatuur van je kind. Krijgt je kind ziektesymptomen dan moet je de huisarts telefonisch contacteren.   
 • Is je kind een laag risico contact van de besmette persoon? Dan mag je kind naar school blijven gaan. Laat je kind buitenshuis een stoffen mondmasker dragen. Je kind moet ook 1,5 meter afstand houden van andere personen.  Beperk extra sociale contacten en verplaatsingen. Krijgt je kind ziektesymptomen dan moet je de huisarts telefonisch contacteren.  
 • Word je niet gecontacteerd door het CLB? Dan mag je kind verder naar school blijven gaan.
 • Een personeelslid dat ziek wordt op school, vragen we om naar huis te gaan en om de huisarts telefonisch te contacteren. 

Wat gebeurt er met de leerjaren die niet starten op 15 mei?

Voor de leerlingen van de andere leerjaren verandert er niets. Ze krijgen de nieuwe leerstof nog altijd thuis of in de opvang.

Hoe wordt de opvang georganiseerd?

 • Welke kinderen vangen we op?
  • Kinderen van ouders die niet thuis werken. De ouders werken in een cruciale sector of in een sector die opnieuw opstart. 
  • Leerlingen die het moeilijk hebben thuis.

   Twijfel je of je kind naar de opvang kan?  Neem dan contact op met onze school.
 • De leerlingen in de opvang blijven verder nieuwe leerstof krijgen, net zoals hun klasgenoten die thuis leren.
 • We zorgen voor een veilige opvang. We gebruiken overal dezelfde maatregelen (zie boven).
 • De groepjes van leerlingen in de opvang hebben geen contact met de groepjes leerlingen die les krijgen op school.   

Wat leren de leerlingen? En hoe gaan we hen opvolgen?

 • We beperken ons tot de essentiële onderwijsdoelen. We zorgen voor een evenwichtig en afwisselend vakkenpakket.
 • Leerlingen mogen niet overbelast worden. Daar zorgen de leraars voor. Ze zorgen voor een evenwicht tussen lessen op school, thuis nieuwe leerstof krijgen en taken en oefeningen.
 • Uitstappen, sportdagen en feesten gaan niet meer door dit schooljaar. Zo hebben de leerlingen meer tijd om te leren en te oefenen.
 • Iedereen krijgt een eerlijke evaluatie. We geven alle leerlingen alle kansen om te bewijzen wat ze kunnen.
 • Door de coronacrisis kunnen een aantal afspraken van het schoolreglement niet uitgevoerd worden. Dat is overmacht. Daardoor wijzigt ons schoolreglement.     
 • Leerlingen en leraars moeten het schooljaar goed kunnen afsluiten. We laten je nog weten hoe we dit zullen organiseren.

Hoe bereid je als ouder je kind voor? 

 • Praat met je kind. Stel het gerust dat het weer veilig naar school kan. Zit je kind in een leerjaar dat nog niet terug naar school mag? Leg dan uit waarom dat nu nog niet kan.
 • Bereid je kind voor: via welke weg gaat je kind naar school, wat moet het doen op de bus, tram of trein, leg uit waarom veel mensen een mondmasker dragen.
 • Is het moeilijk om opnieuw naar school te gaan? Neem contact op met de klasleraar of zorgleraar. Samen kunnen jullie oplossingen bespreken. 

Hoe kan je je kind helpen om te leren? 

Ook als je kind weer lessen op school krijgt, verandert er voor jou niets. Want je kind blijft ook thuis leren en oefenen.

Enkele tips: 

 • Blijf in de buurt om vragen te beantwoorden. 
 • Wanneer kan je kind werken voor school? Maak samen een plan op. 
 • Maak voldoende tijd om te ontspannen, ook voor jezelf. 
 • Gaat het moeilijk om thuis te leren? Neem contact op met de klasleraar. Samen kunnen jullie oplossingen bespreken. 

We weten dat het niet gemakkelijk is. Je doet wat je kan, dat is meer dan voldoende.  

Meer informatie?     

 • Wil je graag meer weten over de heropstart van scholen?  

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/heropstart-lessen-op-school-informatie-voor-ouders

We volgen de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad. We kunnen de lessen op school enkel herstarten, als de Veiligheidsraad de beslissing en de timing niet verandert.

Het CLB helpt!

Maak je je als ouder tijdens deze coronatijd zorgen over …

 • dat je dochter bang is of je zoon zijn opa mist
 • of je dochter wel kan overgaan naar het volgend leerjaar
 • dat het schoolwerk bij je zoontje moeilijk gaat
 • dat je zelf thuis moeilijk kan helpen bij het schoolwerk
 • dat je jouw kind niet terug naar school durft laten gaan straks
 • dat je kind te lang slaapt, meer snoept en te weinig beweegt of sport

Zoek je iemand die naar je luistert en samen met jou naar een oplossing zoekt?

Het CLB helpt!
Ook in coronatijd

Je kan je vraag stellen aan iemand op de school van je kind of aan iemand uit ons CLB team. Bijvoorbeeld om …

 • met je dochter via videochat te zoeken naar leuke bezigheden
 • met je zoon te chatten om te zoeken hoe hij met opa kan praten
 • samen met jou en de klasleerkracht te spreken over hoe het gaat met je zoon of dochter (mits veiligheidsmaatregelen)
 • bij jou aan huis te komen om samen te kijken hoe je kan helpen bij het huiswerk (mits veiligheidsmaatregelen)
 • met jou te bellen, eens aan de deur te komen of een wandelgesprek te hebben, over hoe je zoon weer veilig naar school kan gaan

Door de coronamaatregelen zijn niet alle contactmomenten of vaccinatiemomenten doorgegaan. Is er nog een vaccinatie voor jouw kind gepland? Alle vaccinaties krijgen voorrang dit of begin volgend schooljaar. Je wordt hiervan verwittigd. Is er nog een contactmoment gepland? We bekijken wat nog mogelijk is dit schooljaar.

Het CLB komt op elke school in Vlaanderen.


Voor de school van jouw kind staan volgende medewerkers
van het Vrij CLB regio Gent voor je klaar:


Regioteam Merelbeke – Melle – Gentbrugge

Voor meer info over het CLB en contactgegevens: Klik hier

update vanuit de vlindertuin

Er is veel beweging in de vlindertuin! De kinderen kunnen de werkjes nu niet zelf uitvoeren maar vlinderjuf Claudine zorgt ervoor dat de bloemen en de plantjes flink groeien, nadat ze eerst werden gezaaid, door ze water te geven en voldoende zonlicht te bieden.

Zo zagen de zonnebloemplantjes en de afrikaantjes er uit tijdens de eerste week van de Paasvakantie:

Tijdens de tweede week van de Paasvakantie zag de bloemen en de plantjes er al helemaal anders uit! Tijd om ze te planten in de vlinder- en moestuin!

Nieuwe leerstof vanop afstand

Deze informatie kan je vertalen in elke gewenste taal via de vertaalknop in de rechterbovenhoek van deze website. Onderaan deze pagina kan je ook een beknopte samenvatting downloaden in de gewenste taal.

Je kind leert nieuwe leerstof vanop afstand via preteaching. Wat is het? 

Bij preteaching krijg je kind de leerstof 2 keer aangeboden: 

 • De eerste keer leert je kind de nieuwe leerstof vanop afstand.
 • De tweede keer tijdens de les op school. De leraar komt dan nog eens terug op de leerstof. De leraar kijkt hoever de leerlingen staan en houdt hier rekening mee. 

Hoe lang leert je kind per dag?

Je kind leert maximaal 3 tot 4 uur per dag vanop afstand voor school. De leraar houdt rekening met de leeftijd en de mogelijkheden van je kind.

Welke leerstof leert je kind?

De school gaat na welke leerstof belangrijk is voor je kind om naar het volgende jaar over te gaan en welke leerstof kan wegvallen. Het moet voor iedereen doenbaar en haalbaar zijn. 

Hoe evalueert de school je kind?

Als je kind een evaluatie of toets krijgt op afstand, is dat alleen om na te gaan in welke mate je kind de leerstof onder de knie heeft en om je kind feedback te geven. 

De school ondersteunt jou en je kind

 • De school van je kind informeert je over de aanpak, verwachtingen, ondersteuning en bij wie je terecht kan met vragen of problemen.   
 • De school vraagt ook hoe het afstandsleren verloopt: hoe voelt je kind zich en wat loopt goed of moeilijk?

De school doet dit op verschillende manieren: bijvoorbeeld via het e-platform, telefonisch of sms. De school laat je weten hoe en wanneer ze met je zullen communiceren.

Bekijk het filmpje: Wat leert je kind na de paasvakantie?

Waarom nieuwe leerstof leren vanop afstand?

Je kind moet ook nu blijven groeien, leren en vooruitgaan. In coronatijden is dat niet altijd makkelijk, maar wel noodzakelijk. De ontwikkeling van je kind is belangrijk. Door nieuwe leerstof vanop afstand te leren blijft je kind mee én houdt het de geest scherp. 

Moet ik als ouder lesgeven aan mijn kind? 

Neen. Je moet niet zelf lesgeven of de leerstof uitleggen. Je vervangt de leraar niet. 

Wat kan ik als ouder doen? 

 • Maak een plan per dag: wanneer werkt je kind het best voor school? Wanneer mag je kind buiten spelen? Wanneer mag het naar tv kijken of spelletjes spelen op de computer? Je leest tips op de website van Klasse.
 • Heb je thuis geen internet? Kan je kind daarom niet werken voor school? Neem contact op met de school. Je school kan hulp vragen aan Telenet en Proximus.
 • Kijk of je kind goed aan de slag kan en de afgesproken planning van school volgt. Doe dit niet meer dan 2 uur per week.
 • Voor je kind is het voldoende dat je gewoon in de buurt bent.
 • Als je kind problemen ervaart met het leren op afstand, laat het de leraar weten. De school informeert je over hoe dat kan. Samen bekijken jullie wat er aan kan gedaan worden.  
 • Hoe vang je thuis je kind op? Lees deze tips van KlasCement.

Kan ik het lesmateriaal van mijn kind ophalen op school? 

 • Het is in deze fase nog altijd de bedoeling om zoveel mogelijk onnodige verplaatsingen te vermijden:
  • De school van je kind moet eerst en vooral nagaan of ze lesmateriaal digitaal of per post kunnen bezorgen
  • Lukt dit niet, dan mag een leraar het lesmateriaal bij je thuis brengen.
  • Kan ook dat niet, dan mag jij of je kind zelf het lesmateriaal afhalen.
 • Brengt een leraar het lesmateriaal bij je thuis of ga jij het lesmateriaal op school afhalen, hou dan rekening met de voorzorgsmaatregelen.

Je kind gaat naar de opvang. Hoe leert je kind de nieuwe leerstof? 

De school zal je kind goed helpen, zodat je kind het schoolwerk tijdens de opvang kan doen.

Extra informatie

Beknopte samenvatting in de gewenste talen:

Geraadpleegde bron: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/nieuwe-leerstof-vanop-afstand-voor-ouders

Dagschema van Gonnie tijdens Corona

5 lange weken overbruggen met je kroost? Hoe pak je dit het best aan? Organisatie en structuur creëren met je kind(eren) is een must! Geniet van de tijd samen met hen. Hopelijk brengt volgend dagschema met toffe activiteiten van onze geliefde vriend Gonnie jullie op nieuwe ideeën of inzichten. Tot slot wens ik ieder van jullie héél veel succes met de rol van leerkracht / werkmens / mama&papa.

Amuseer je – maak plezier – en geniet van deze quality-time met je kind(eren).

 • 7.30 – 8.30: opstaan – ontbijt ‘havermout pannenkoeken’ – douche / bad nemen – tanden poetsen – dierenvriendjes verzorgen
 • 8.30 – 10.00: puzzelen / schilderen / tekenen → TIP: een regenboog die hoop uitstraalt?

Lees Meer